Het verschil in beide leerwegen zit ‘m in het aantal uren dat je in de praktijk werkt. In beide leerwegen word je opgeleid voor hetzelfde diploma. In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je in principe de hele dag naar school. Om praktijkervaring op te doen loop je stage. In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal drie dagen en ga je één of twee dagen per week (overdag of ’s avonds) naar school.