De open avonden vinden meestal plaats in november, januari, maart en juni. Voor precieze data kijk je in onze agenda. Deze vind je onder 'actueel'.