Het mbo is opgebouwd uit 4 niveaus. Afhankelijk van je leerweg, gekozen sector en vakkenpakket heb je met een vmbo-diploma het recht om in te stromen in een passende mbo-opleiding. In principe geldt: als je geen diploma hebt kun je instromen op niveau 1. Met een diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) kun je instromen op niveau 2. Heb je een diploma kaderberoepsgerichte (kl), gemengde (gl) of theoretische leerweg (tl), dan kun je instromen op niveau 3 of 4.