Menu
Meer scholing

Veel gestelde vragen vavo

Wanneer krijg ik mijn rooster?

Aan het begin van het schooljaar krijg je het voorlopige rooster uitgereikt.

Kan ik tijdens het schooljaar van vak wisselen?

Ja, dat kan, maar nooit op eigen initiatief. Neem hiervoor contact op met de decaan of de secretaris van het eindexamen. Er vindt dan geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Als ik tijdens het schooljaar wil stoppen, wat gebeurt er dan? 

Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Denk dus van te voren goed na over de vakken die je wilt gaan volgen. Ben je jonger dan 18 jaar dan word je doorverwezen naar het Servicecentrum en de leerplichtambtenaar. Ben je ouder dan 18 jaar en heb je geen startkwalificatie dan meldt het Regio College je aan bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

Moet ik mij elk jaar opnieuw inschrijven?

Ja, je moet je elk jaar opnieuw inschrijven, ook als we je al kennen. De inschrijving geldt telkens voor één schooljaar. Je kunt niet opnieuw worden ingeschreven als de examencommissie van mening is dat je niet hebt voldaan aan de in het contract gestelde eisen, of in gebreke bent gebleven ten aanzien van prestaties, inspanning en presentie.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met ons Servicecentrum.  

 

Vind je opleiding Meld je aan Stel een vraag 20 juni infomarkt mbo, havo, vwo18-20 uur Zaandam20 juni infomarkt mbo, havo, vwoDownload de factsheetsDownload de factsheets