Menu
Meer scholing

Kosten vavo

Lesgeld

 

Bij overdracht

Als je vorige school je aan overdraagt, zijn er voor jou geen kosten verbonden aan je inschrijving. Je krijgt je boeken via ons in bruikleen.


Rijksbekostigd (= OCW)

Ben je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder dan kom je in aanmerking voor Rijksfinanciering. Er wordt dan een wettelijk cursusgeld in rekening gebracht van ongeveer € 150 per vak per schooljaar. Daar komen de kosten voor het aanschaffen van boeken nog bij.

Word je gedurende het lopende schooljaar 18 jaar, dan kun je onder voorwaarden toegelaten worden op basis van Rijksfinanciering.


Particulier tarief

Ben je op 1 augustus van het schooljaar jonger dan 18 jaar en je komt niet in aanmerking voor overdracht of Rijksfinanciering? Dan geldt het particuliere tarief. Dit is € 750 per vak per schooljaar. Daar komen de kosten voor het aanschaffen van boeken nog bij.


Lesgeld terugkrijgen

Alleen bij uitschrijving of vermindering van het aantal lesuren vóór je eerste lesdag ben je geen lesgeld verschuldigd. In alle andere gevallen ben je verplicht het lesgeld te voldoen.

Vind je opleiding Meld je aan Stel een vraag 20 juni infomarkt mbo en vavo20 juni infomarkt mbo en vavoDownload de brochureDownload de brochure