Menu
Meer scholing

Informatie aanmelding en overdracht vavo

Aanmelding en plaatsing

Om je aan te melden ga je naar de aanmeldpagina. Nadat je je digitaal hebt aangemeld word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Let op: Als je wordt overgedragen door het voortgezet onderwijs nodigen we je pas uit voor een intake als we een door de vo-school ingevuld en ondertekend overdrachtsformulier hebben ontvangen! Vraag je decaan daarnaar.

Voor het intakegesprek vul je de vavo-vragenlijst in. In het intakegesprek staan deze vragenlijst en je diploma's en cijfers centraal. We verkennen samen of je geschikt bent voor de vavo en voor welk traject. Heb je een begeleidings- of zorgvraag dan kunnen we je ook tussentijds doorverwijzen naar het Servicecentrum voor advies. Is de intake afgerond dan bepaalt de plaatsingscommissie of je geplaatst kunt worden. Daarover wordt je zo snel als dat kan geïnformeerd.

Overdracht

Wanneer je voor je havo- of vwo-diploma bent gezakt kan je vo-school je overdragen naar het vavo.

  • Heb je een havo- of vwo-diploma behaald en wil je je profiel verbeteren? Dan kun je her-profileren én worden overgedragen als je minderjarig bent.
  • Ben je 18 jaar of ouder, dan kan dit niet.
  • Je kan ook met een havo-diploma worden overgedragen naar het vwo.

Geen overdracht

Helaas is er geen overdracht mogelijk van vmbo-tl naar havo. Soms zijn er andere omstandigheden waarom je niet kan worden overgedragen. Dit wil niet zeggen dat je niet welkom bent op het vavo.
Ben je jonger dan 18 jaar en er is geen overdracht mogelijk, dan kom je in aanmerking voor het particulier tarief. Ben je ouder dan 18 jaar (op 1 augustus van het schooljaar) dan kom je in aanmerking voor rijksfinanciering.

Vind je opleiding Meld je aan Stel een vraag 21 maart open dag21 maart open dagDownload de brochureDownload de brochure