Opleiding in de wijk

Logo opleidingidwijk

Wat is Opleiding in de wijk?

We willen de arbeidskansen voor de bewoners van de wijken Poelenburg en Peldersveld vergroten. Opleiden in de wijk helpt daarin. Opleiding in de wijk is een samenwerkingsverband met diverse partijen. Wij bieden opleidingen die aansluiten bij wat inwoners willen leren én waar ook werk in te vinden is en we bieden ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling én de beroepsopleiding.

Voor wie

Jij woont in de wijk Poelenburg of Peldersveld.
Jij wil jezelf ontwikkelen én meer kans maken op een baan.
Jij wil graag aan de slag gaan, maakt tijd vrij en doet je best.

Meer informatie

Kijk op de website https://opleidingindewijk.nl/ of vraag ernaar in wijkcentrum de Poelenburcht.