Menu
Mbo-opleidingen

Verzorgende-IG & Maatschappelijke zorg (gecombineerd traject)

BBL/BOL, niveau 3

 • Een verzorgende helpt een patiënte bij het nemen van haar medicijnen.
 • De medewerker maatschappelijke zorg doet een activiteit met een cliënt die erop is gericht dat zij zich binnen haar mogelijkheden kan blijven ontwikkelen.

Zowel binnen de ouderenzorg als binnen de gehandicaptenzorg wordt steeds meer de nadruk gelegd op de combinatie van wonen, welzijn en zorg. Dit vraagt van medewerkers dat zij niet alleen goede zorg kunnen verlenen, maar ook dat zij cliënten kunnen helpen om hun dagelijks leven op een zinvolle manier in te vullen. Vooral in kleinschalige (woon)voorzieningen is het dus prettig als medewerkers allround zijn opgeleid. Dat is precies wat deze gecombineerde opleiding doet. Aan het eind van het traject heb je twee diploma’s: Verzorgende-IG VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) en Maatschappelijke zorg (begeleider specifieke doelgroepen). Daarmee sta je sterker op de arbeidsmarkt.

Als verzorgende-IG en begeleider specifieke doelgroepen:

 • bied je zorg en ondersteuning aan cliënten en stimuleer je hun zelfredzaamheid: uitgangspunt is dat cliënten zoveel mogelijk zelf bepalen wat zij prettig vinden en wat belangrijk is in hun leven;
 • help je cliënten bij het wassen, aankleden en eten;
 • ondersteun je hen bij hun dagelijkse bezigheden en begeleid je hen bij recreatieve activiteiten;
 • ontwikkel en organiseer je activiteiten zodat cliënten zich blijven ontwikkelen;
 • verricht je verpleegtechnische handelingen en geef je medicijnen;
 • zorg je samen met je collega's voor een prettige woonsfeer op de afdeling of binnen de woongroep.

Waar werk je?

Je kunt gaan werken in een instelling voor ouderenzorg of een instelling voor mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan een verzorgings- of verpleeghuis of een woongroep of woonvoorziening.

Beroepspraktijkvorming (bpv)

Je werkt volgens contract minimaal 24 uur per week bij een instelling in de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg. Je gaat één dag per week naar school bij het Regio College.

Opbouw opleiding

Elke opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een aantal keuzedelen. Lees hier meer over de keuzedelen waar je uit kunt kiezen en de inhoud ervan.

Verder leren?

Mogelijke vervolgopleidingen zijn:

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4;
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4;
Mbo-verpleegkundige niveau 4.

Toelatingseisen

 • vmbo-diploma kl, gl of tl; 
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; 
 • mbo-diploma niveau 2, bij voorkeur Helpende zorg en welzijn.

Startdatum

Augustus/september en januari

Duur

3 jaar

Plaats

Zaandam en Purmerend

Opleidingskosten

 • je betaalt het landelijk vastgestelde les- of cursusgeld (vanaf 18 jaar);
 • de kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen bedragen ± € 300;
 • er is een vrijwillige bijdrage van € 25;
 • indien je die nog niet hebt: aanschaf laptop.

In veel gevallen betaalt je werkgever de kosten van de opleiding.

Meer uitleg over je opleidingskosten vind je hier.

Aanmelden

Je kunt je digitaal aanmelden via onze website, www.regiocollege.nl.

 • Geef je op voor de opleiding Verzorgende-IG.
 • Geef aan dat je gebruik wilt maken van het gecombineerde traject.
Een dagdeel meelopen Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Wij helpen je graag!Wij helpen je graag!Gecombineerd traject Maatschappelijke zorg en Verzorgende-IGGecombineerd traject Maatschappelijke zorg en Verzorgende-IG