Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

BOL, niveau 4

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

Het Regio College biedt deze opleiding nu ook aan in de BBL variant. Kijk hier voor meer informatie. 

Basisjaar PMK, GPM, OA
Je start het eerste jaar in een gezamenlijk basisjaar Pedagogisch werk niveau 3 en 4 waarin je onderzoekt welk uitstroomprofiel het beste bij jou past: 
- Pedagogisch medewerker kinderopvang (PMK) niveau 3;
- Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 (GPM);
- Onderwijsassistent niveau 4 (OA).

In het eerste (basis)jaar staat het begeleiden en stimuleren van kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling centraal: dat vind je terug in vakken die te maken hebben met  ontwikkelingspsychologie, opvoedkunde, creativiteit, beweging, natuur, voedings- en ziekteleer en sociale vaardigheden. Na het basisjaar krijg je advies over de richting die het beste bij jou past. Dit advies wordt bepaald op basis van je resultaten, je gedrag op school en je beroepshouding in de stage.

 
 

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker:

  • ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en verzorging van (jonge) kinderen;
  • creëer je een veilige, gezellige en stimulerende leefomgeving voor de kinderen;
  • begeleid en stimuleer je kinderen of jongeren om deel te nemen aan groepsactiviteiten;
  • bedenk en organiseer je activiteiten gericht op de ontwikkeling van kinderen van verschillende leeftijden;
  • beantwoord je vragen van ouders over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind;
  • houd je ervan om met kinderen te werken.
   En daarbij:
 • begeleid je kinderen met ontwikkelingsachterstanden; 
 • begeleid en stimuleer je jongeren die het – tijdelijk – moeilijk hebben;
 • ben je aanspreekpunt voor ouders, collega’s en externe betrokkenen bij de begeleiding van kinderen met specifieke begeleidingsbehoeften;
 • vervul je een aansturende en begeleidende rol voor collega's;
 • voer je coördinerende taken uit.

Waar werk je?

Met het diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je aan de slag bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal waar gewerkt wordt met een VVE-programma, een integraal kindcentrum of brede school. Ook kun je aan de slag in het speciaal basisonderwijs, de dagopvang waarbij je kinderen of jongeren in een groep ondersteunt. In uitzonderlijke gevallen kun je stage lopen in een jeugdzorginstelling (let op, dit is een uitzondering, want dat is meestal hbo-niveau).

Beroepspraktijkvorming (bpv)

In het eerste jaar loop je vanaf medio november stage bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of in groep 1 t/m 4 van een basisschool. In het tweede jaar loop je drie dagen stage per week en in het derde jaar loop je weer twee dagen stage. Tijdens je tweede stage ga je je meer bezighouden met het coördineren van werkzaamheden en/of het aanbieden van specialistische begeleiding. Ga je stage lopen, dan heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Keuzedelen

Lees hier meer over de keuzedelen waar je uit kunt kiezen en de inhoud ervan.

Verder leren?

Na het behalen van je niveau 4-diploma kun je verder met een hbo-opleiding, bijvoorbeeld:

 • Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH); 
 • Pedagogiek; 
 • Culturele en maatschappelijke vorming; 
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening;
 • Pabo.

Toelatingseisen:

 • vmbo-diploma kl, gl of tl;
 • mbo-diploma niveau 3;
 • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

Startdatum

September

Duur

3 jaar 

Plaats

Zaandam en Purmerend

Opleidingskosten (eerste leerjaar)

 • vanaf 18 jaar betaal je het landelijk bepaalde lesgeld;
 • de kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen bedragen ± € 530 (incl. de verplichte VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag);
 • heb je nog geen laptop? Dan moet je deze aanschaffen om de opleiding te kunnen volgen;
 • registratie personenregister kinderopvang € 12.

Meer uitleg over je opleidingskosten vind je hier.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Voordat je op stage gaat heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Daaruit blijkt dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd die jouw functioneren in dit beroep in de weg zitten. Op de website www.justis.nl, van het Ministerie van Justitie en Veiligheid lees je hoe je de VOG aan  kunt vragen.