Wat is MBO

Zonder het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zou onze maatschappij niet goed functioneren. Mensen met een mbo-opleiding zijn de vakmensen die je in alle branches tegenkomt. Zo’n 40% van onze beroepsbevolking heeft een mbo-diploma. In het mbo leer je een vak waarmee je op de arbeidsmarkt meestal goed terecht kunt. 

Wat is een roc?

Een roc is een regionaal opleidingencentrum. In elke regio is een roc waar je mbo-opleidingen kunt volgen. Ook het Regio College is een roc.

Vier mbo-niveaus

Er zijn vier mbo-niveaus. Afhankelijk van je vooropleiding kun je instromen op een van de niveaus. Lees meer over de mbo-niveaus

Er zijn in het mbo twee leerroutes:

  • BOL (beroepsopleidende leerweg): in deze leerweg ga je voltijds naar school en loop je een of meerdere keren stage bij een erkend leerbedrijf.  Meer over BOL.
  • BBL (beroepsbegeleidende leerweg): in deze leerweg heb je een betaalde baan bij een erkend leerbedrijf en ga je één dag per week naar school. Meer over BBL.

Beroepspraktijk is de rode draad in je opleiding

Het mbo-onderwijs bereidt jou voor op de uitoefening van je gekozen beroep. Daarom krijg niet alleen theorie (vakkennis) maar ook praktijkopdrachten. En je loopt stage bij bedrijven of instellingen. Zo ervaar je wat er van jou verwacht wordt in de uitoefening van je beroep en kun je laten zien hoe jij je vakkennis toepast in de praktijk. Daarnaast is het heel belangrijk dat je door je stage leert omgaan met collega’s en laat zien hoe jij in een team samenwerkt (persoonlijke en sociale vaardigheden).

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces

De vakdocent begeleidt je, maar jij zult het meeste werk moeten verzetten. Mbo-onderwijs is een actieve vorm van leren, jij zult moeten laten zien wat je geleerd hebt en wat je (al) kunt. Alles is er op gericht om jouw beroepsvaardigheden (beroepscompetenties) zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het doel hiervan is dat jouw diploma en jouw competenties goed aansluiten op wat de werkgevers en de arbeidsmarkt nodig hebben. Daarvoor heb je op het mbo een actieve en nieuwsgierige leerhouding nodig. Dat is anders dan op het vmbo, waar de docenten de verantwoording voor jouw leerproces hadden. 

Wat vraagt dit van jou?

 

  • zelfstandigheid;
  • zelf planningen kunnen maken;
  • initiatief nemen;
  • afspraken maken en houden;
  • samenwerken;
  • leren omgaan met feedback;
  • presenteren;
  • verantwoordelijkheidsgevoel.

Dat doe je niet alleen

Op het Regio College heb je een loopbaancoach (mentor) die jou volgt en begeleidt. Je loopbaancoach is het aanspreekpunt voor jou en je ouders. Maar ook voor gesprekken met je vakdocent of loopbaancoach moet je zelf regelmatig het initiatief nemen. Door deze manier van leren ontwikkel je je tot een goede vakman of vakvrouw die deskundig is om het beroep uit te oefenen.