Menu
Meer scholing

Functiegerichte thuiszorgopleiding Verzorgende-C

 • De verzorgende meet de bloeddruk bij een bewoner van een zorginstelling.

Als verzorgende-C:

 • werkt u zelfstandig in de thuissituatie van doorgaans oudere cliënten met beperkte zelfzorg, psychogeriatrische cliënten, cliënten met psychiatrische problemen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, chronisch zieke cliënten en revaliderende cliënten, cliënten die kortdurende zorg ontvangen na ziekenhuisopname en kwetsbare ouderen; 
 • verricht u uw werkzaamheden doorgaans in stabiele situaties.

De werkzaamheden van de verzorgende-C dragen bij aan een zo optimaal mogelijke functionele autonomie en kwaliteit van leven van de cliënt. Cliënten worden ondersteund op een manier dat zij zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen en gewend zijn. De kwaliteit van leven kent vier domeinen:

 1. lichamelijke gezondheid;
 2. woon-/leefomgeving;
 3. sociale redzaamheid;
 4. geestelijk welzijn.

Wat leert u in deze opleiding?

 • het opstellen van zorg- en leefplannen;
 • het bieden van persoonlijke verzorging en het observeren van de gezondheid en welbevinden van de cliënt;
 • het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
 • het begeleiden een cliënt;
 • het ondersteunen bij wonen en huishouden;
 • het geven van voorlichting, advies en instructie;
 • het hanteren van crisissituaties en onvoorziene situaties;
 • hoe je zorgverlening afstemt;
 • het evalueren van de zorgverlening;
 • hoe je kunt werken aan je deskundigheidsbevordering en die van het beroep;
 • hoe je werkbegeleiding geeft;
 • hoe je werkt aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg.

Verder leren?

Een mogelijke vervolgopleiding is de mbo-opleiding Verzorgende-IG op niveau 3. Deze duurt dan nog 1½ jaar.

Toelating

U kunt instromen als u beschikt over:

 • relevante werkervaring in de thuiszorg;
 • het mbo-diploma Helpende zorg en welzijn;
 • het diploma functiegerichte opleiding Verzorgingshulp-B.

Startdatum

Augustus

Duur

1½ jaar

Plaats

Zaandam

Aanmelden

U kunt zich alleen aanmelden via uw werkgever.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Scholing herregistratie BIG verpleegkundigen Scholing herregistratie BIG verpleegkundigen