Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA®) hbo-niveau

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

Inhoud

De Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA®) is een compact beroepsgericht programma op hbo-niveau (niveau 6), waarmee u binnen een overzichtelijke tijdsinvestering een waardevol en waardevast Associatie diploma behaalt. VBA® bestaat uit 5 examens waarvoor de programma’s in nauwe samenwerking met de arbeidsmarkt en het onderwijsveld zijn ontwikkeld. Daardoor sluit VBA® naadloos aan bij de wensen van de markt. Een mooi vervolg op het Associatiediploma MBA® én een uitstekende opstap naar de opleiding HBO-bachelor Accountancy of HBO-bachelor SPD Bedrijfsadministratie.

De cursus bestaat uit 5 onderdelen:

• Bedrijfsadministratie niveau 6:
Bij bedrijfsadministratie 6 houdt u zich bezig met de boekhouding van een industriële onderneming. U maakt boekingen met betrekking tot de permanence, economische voorraad, kostenbudgetten, fabricageresultaat en verkoopresultaat. Daarnaast komen ook controleberekeningen en correctieboekingen aan bod. U houdt zich bezig met alle aspecten van een interne jaarrekening, die door de ondernemingsleiding wordt gebruikt om de organisatie financieel te beheersen.

• Management Accounting & Control niveau 6:
Waar boekhouding zich voornamelijk bezig houdt met de financiële gevolgen na bedrijfsvoering, bent u bij accounting voornamelijk bezig met calculeren ter voorbereiding van besluiten en/of bedrijfsactiviteiten. Management Accounting & control niveau 6 bereidt u hier gedegen op voor. U kunt beslissingscalculaties uitvoeren om tot onderbouwde keuzes te komen. Ook bent u na het behalen van dit examen in staat om berekeningen te maken met kosten en opbrengsten in het kader van financiële rekenkunde én berekeningen in het kader van de beheersing van bedrijfsprocessen.

• Belastingrecht niveau 6:
Met Belastingrecht niveau 6 kent u de bepalingen van belangrijke fiscale Nederlandse wetten én je kunt deze toepassen. De Wet op de Inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet bestuursrecht komen aan bod.

• Financiering niveau 6:
Wilt u analyses kunnen maken en advies kunnen geven op het gebied van financiering? Wilt u inzicht krijgen in de structuur en omvang van de vermogensbehoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien? Na het behalen van het certificaat Financiering niveau 6 hebt u deze kennis en dit inzicht in huis. U weet onder andere structuur in de investeringsbeslissingen aan te brengen en u hebt bijvoorbeeld inzicht hoe er in deze behoefte voorzien kan worden. U kunt ook investeringsbeslissingen nemen, rekening houdend met risico's en onzekerheden. Met Financiering niveau 6 bent u een stevige gesprekspartner en adviseur op hoog niveau.

• Externe verslaggeving niveau 6:
Bij externe verslaggeving houdt u zich bezig met de jaarrekening. Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een goed beeld van de werkelijke situatie van een onderneming. Na het behalen van het examen Externe verslaggeving niveau 6 bent u op de hoogte van de wetgeving met betrekking tot de externe verslaggeving en kunt u een balans opstellen. Ook het opstellen van een winst- en verliesrekening en bijvoorbeeld het verwerken van stelsel- en schattingswijzigingen in de jaarrekening zijn onderwerpen die aan bod komen.

Iets voor u?

U bent werkzaam op een afdeling financiële administratie en u wilt doorgroeien naar een functie zoals Assistent accountant, Financieel manager, (Assistent) controller of Hoofd administratie.

Vooropleiding

Er zijn geen diploma’s vereist om met de lessen van VBA® te kunnen starten, maar uw kennis dient op het niveau te zijn van de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA®) of hbo propadeuse bedrijfsadministratieve richting of een andere gelijkwaardige opleiding.

Indien u vragen heeft over de toelating of u wilt een studieadvies, dan kunt u contact opnemen met Ed van Hoolwerff, telefoon 0251 - 881275 / 06 – 30534288 of edvanhoolwerff@online.nl (vermeld in uw e-mail het telefoonnummer waarop u overdag bent te bereiken).

Afsluiting

U wordt opgeleid voor het diploma VBA®. Het examen wordt afgenomen door de Associatie voor Examinering.

Vervolgopleiding

Wilt u uw vakkennis nog verder uitbreiden? Dan is HBO-bachelor Accountancy of HBO-bachelor SPD Bedrijfsadministratie een goede vervolgopleiding. Bij sommige HBO-opleiders kunt u vrijstellingen krijgen op basis van de behaalde certificaten van VBA®.

Informatie en aanmelding

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Ed van Hoolwerff Boekhoudcursussen en vindt plaats bij het Regio College in Zaandam en/of Purmerend. 

Voor meer informatie en aanmelding lees hier verder...

U kunt ook contact opnemen met dhr. van Hoolfwerff: