Menu
Meer scholing

Training Praktijkbegeleider/Werkbegeleider

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor praktijkbegeleiders, werkbegeleiders of praktijkopleiders in de (gezondheids­)zorg, denk aan apothekers­, dokters­ en tandartsassistenten. Voor collega’s die direct of indirect betrokken zijn bij de begeleiding en beoordeling van studenten gedurende hun stage.

In september/oktober 2018 start weer een nieuwe training bij voldoende aanmeldingen!

Inhoud van de training

De training bestaat uit een vijftal bijeenkomsten, waarbij per bijeenkomst de volgende inhoud wordt behandeld:

De eerste bijeenkomst:
Staat in het teken van kennismaken; werken met de gespreksvaardigheden; ontdekken welk type coach de praktijkbegeleider is; aan de slag met de eigen ontwikkeling in een POP (persoonlijk ontwikkelplan); informatie vanuit de opleiding tot apothekersassistent van het Regio College; waaraan moet de stagiair aan het einde van de stage voldoen. 

De tweede bijeenkomst:
Gaat over reflecteren met de theorie van Korthagen; feedback geven en ontvangen; (non-) verbale communicatie; het ondersteunen van de stagiair bij het opstellen van zijn POP en SMART formuleren van de leerdoelen.

De derde bijeenkomst:
Komen de leerstijlen van KOLB en coachen met betrekking tot competentie ontwikkeling aan de orde; SMART doelen en feedback geven worden toegepast; coachvaardigheden worden toegelicht en geoefend.

De vierde bijeenkomst:
Waarnemen is het thema van deze bijeenkomst. Aan de hand van een opname uit de praktijk, een student verricht een handeling/ is bezig in de praktijk, wordt bekeken hoe wij waarnemen. Wat zien wij en hoe interpreteren wij dat.

Dit als voorloper op het beoordelen van de student. Hoe ondersteun je de stagiair in het ontdekken van de leerdoelen (POP) en hoe ondersteun je bij het maken van een plan van aanpak (PAP).

De vijfde bijeenkomst:
De methodische begeleiding wordt onder de loep genomen. Hoe kom ik uiteindelijk tot een eindbeoordeling van de stagiair; het ontwikkelen van de eigen leerdoelen en het eigen POP (dus leerdoelen en POP van de praktijkbegeleider); nogmaals de competentiescan van de begeleider bekijken, wat is er veranderd? De specifieke praktijkopdrachten van de opleiding waar de deelnemers aan de training mee te maken hebben komen dan ook aan bod.

Data van de bijeenkomsten

  • 26 april 2018
  • 17 mei 2018
  • 7 juni 2018
  • 28 juni 2018
  • 19 juli 2018

In schooljaar 2018-2019 gaat de training weer van start in september/oktober 2018 (bij voldoende aanmeldingen).

Lestijden

De bijeenkomsten worden verzorgd van 17.00 - 21.00 uur. We zorgen voor een broodje en soep. 

Locatie

De training wordt verzorgd in ons schoolgebouw aan de Cypressehout 99, 1507 EK te Zaandam.

Kosten

De kosten voor de gehele training bedragen € 450,- per persoon, inclusief reader.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

 

Hebt u vragen?

U kunt contact opnemen met onze afdeling bedrijfsopleidingen:

Tel: (075) 681 47 42 / (075) 681 40 19

E-mail: bedrijfsopleidingen@regiocollege.nl

 

Startdatum(s):
Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Vragen?Neem contact op met onze accountmanagersVragen?