Menu
Meer scholing

Praktijkdiploma medisch secretaresse

Meer dan 10 jaar lang heeft het Regio College in Zaandam de avondcursus Medisch secretaresse verzorgd. Met ingang van cursusjaar 2017 – 2018 is de cursus aan de eisen van deze tijd aangepast tot de cursus Medische Kennis en Terminologie. De bedoeling van de wijziging is dat het diploma nu niet alleen meer op de medisch secretaresse is gericht, maar dat allerlei medewerkers in de medische sector deze opleiding kunnen gebruiken om hun vakgerichte kennis op peil te brengen.

In de medische sector is behoefte aan goed opgeleid (vakgerichte) administratief personeel. De opleiding ondersteunt uw functioneren als administratief medewerker in de medische sector met moderne kennis en door het trainen van uw vaardigheden.

In deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Medische terminologie. Dit onderdeel van de cursus gaat met name over het begrijpen en kunnen toepassen van medische begrippen.
  • Medische kennis. Hierbij krijgt u kennis omtrent anatomie (bouw), fysiologie (werking) en pathologie (ziektekunde) van het menselijk lichaam. 
  • Medische correspondentie. Hierbij leert u medische teksten te corrigeren op fouten en u leert op basis van een gesproken tekst medische termen, getalswaarden en eenheden correct te schrijven. 
  • Wet- en regelgeving. Hierbij leert u de wetten en regels die voor de uitoefening van uw beroep belangrijk zijn: Beroepsgeheim (waaronder zwijgplicht), Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Iets voor u?

• U bent al secretaresse of administratief medewerker en u wilt zich specialiseren in de medische wereld.
• U heeft een administratieve functie binnen de medisch sector en u wilt uw kennis op peil brengen om goed te kunnen functioneren als bijvoorbeeld medisch secretaresse of baliemedewerker.
• U bent doktersassistente of declarant bij een zorgverzekering en wilt meer inzicht hebben in uw vakgebied of u wilt uw kennis opfrissen.

Toelating

Er zijn geen formele toelatingseisen. Maar om een goede kans van slagen te hebben, dient u, gezien het niveau van de cursus, bij voorkeur te beschikken over een opleiding op mbo-niveau. Affiniteit met het werkveld is een pré. Een voldoende mondelinge en schriftelijke Nederlandse taalvaardigheid is uiteraard een vereiste. Daarnaast is een goede typevaardigheid belangrijk. 

Afsluiting

U wordt opgeleid voor het examen Medische kennis en Medische terminologie. Hetexamen wordt afgenomen door de Associatie voor Examinering.

Duur

Er zijn 27 lesavonden, u moet daarnaast nog rekening houden met minimaal 4 uur huiswerk per week.

Informatie en aanmelding

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Ed van Hoolwerff Boekhoudcursussen en vindt plaats bij het Regio College in Zaandam en/of Purmerend. 

Voor meer informatie en aanmelding lees hier verder...

U kunt ook contact opnemen met dhr. van Hoolfwerff:

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Snel je havo- of vwo-diploma halen?Snel je havo- of vwo-diploma halen?Nieuw: scholing herregistratie BIG verpleegkundigen Nieuw: scholing herregistratie BIG verpleegkundigen