Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

Er is veel vraag naar (assistent-)medewerkers voor de loon- en salarisadministratie; het voeren van een loonadministratie vereist echter specialistische kennis en vaardigheden.

De cursus Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®) bestaat uit 3 onderdelen:


1. Loonheffingen niveau 4
Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, doet een aangifte loonheffingen en betaalt loonheffingen. Denk aan loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet. Met het diploma Loonheffingen niveau 4 op zak heeft u alle kennis in huis om dit belangrijke onderdeel van Loonadministratie uit te kunnen voeren.

2. Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4
Arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomst, sociale zekerheid, werkloosheid  en arbeidsongeschiktheid. Allemaal onderwerpen die een personeelsconsulent of loonadministrateur moet kennen en moet kunnen toepassen in zijn / haar werk. Het diploma Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4 biedt daarvoor de juiste kennis.

3. Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4
Voor een personeelsfunctionaris of loonadministrateur is het van belang brede kennis te hebben op meerdere vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan functieomschrijvingen opstellen en een personeelsbeleid formuleren. Of kennis van organisaties zoals de belangrijkste begrippen met betrekking tot de administratie en de rol van automatisering. Ook communicatie is een belangrijk onderdeel van het vak. Het kennen van verschillende gespreksvormen bijvoorbeeld of de richtlijnen voor conflictbehandeling kunnen nuttig zijn voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden.

Iets voor u?

U werkt of wilt gaan werken als medewerker loon- en salarisadministratie. U leert het zelfstandig voeren van de salarisadministratie. Na de opleiding bent u in staat de directie op het terrein van de loonadministratie te adviseren. De opleiding wordt gegeven op mbo-niveau 4.

Vooropleiding

Voor deelname aan het examen is geen specifieke vooropleiding vereist. Om de cursus met succes te kunnen afronden is een niveau gewenst dat vergelijkbaar is met mavo/vmbo.

Afsluiting

Voor elk van de drie onderdelen van de cursus kunt u examen doen bij de Associatie voor Examinering. Voor elk onderdeel wordt een diploma afgegeven; na het behalen van de drie diploma’s ontvangt u het Praktijkdiploma Loonadministratie. Hierbij geldt dat de diploma’s Loonheffingen en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid maximaal 4 jaar geldig zijn.

Vervolgopleiding

Indien u zich verder wilt bekwamen op het gebied van loonadministratie kunt u verder gaan met de Vakopleiding payroll services (VPS).

Informatie en aanmelding

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Ed van Hoolwerff Boekhoudcursussen en vindt plaats bij het Regio College in Zaandam en/of Purmerend. 

Voor meer informatie en aanmelding lees hier verder...

U kunt ook contact opnemen met dhr. van Hoolfwerff: