Praktijkdiploma boekhouden (PDB®)

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

De cursus voor het Praktijkdiploma boekhouden (PDB®) is een bedrijfsadministratieve opleiding op mbo-­niveau 4 die in het bedrijfsleven zeer popu­lair is. Dit diploma betekent voor velen de start van een mooie carrière op administratief gebied. In deze cursus leert u hoe financiële gegevens in een organisatie op efficiënte wijze kunnen worden verwerkt.

De cursus Praktijkdiploma boekhouden (PDB®) bestaat uit drie onderdelen:

Bedrijfsadministratie niveau 4

Dit gedeelte is overwegend boekhoudkundig van aard en bestaat onder meer uit journaliseren van kosten, opbrengsten, voorraadmutaties, facturen, creditfacturen, voorzieningen, oninbare vorderingen, omzetbelastingen, aankoop en verkoop van vaste activa en correcties van fouten.

Kostencalculatie niveau 4

Kostprijsberekening, berekening verkoopprijs, berekening resultaat, berekening break-evenpoint, berekening afschrijvingskosten en intrestkosten.

Financiering niveau 4

Het maken van berekeningen op het gebied van intrest, kengetallen (met betrekking tot rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, debiteuren, crediteuren en voorraden) en het berekenen van indexcijfers.

Iets voor u?

  • U bent werkzaam in een administratief beroep en u wilt doorgroeien naar een hogere functie.
  • U wilt gaan werken in een administratief beroep op een hoger niveau dan het basisniveau.
  • U wilt in staat zijn ook ingewikkelde financiële vraagstukken zelfstandig aan te pakken.

Toelating

Er zijn geen diploma's vereist om met de lessen van Praktijkdiploma boekhouden (PDB®) te kunnen starten, maar uw kennis dient op het niveau te zijn van de diploma's Basiskennis boekhouden (BKB®) en Basiskennis calculatie (BKC®) of een andere gelijkwaardige opleiding.
Indien u vragen heeft over de toelating tot de opleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB®) of als u een studieadvies wilt, dan kunt u contact opnemen met onze cursuscoördinator, de heer E. van Hoolwerff, telefoon 0251 881 275 of 06 30 53 42 88 of e-mail edvanhoolwerff@online.nl (vermeld in uw e-mail het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent).  

Afsluiting

Elk onderdeel wordt afgesloten met een landelijk examen van de Associatie voor Examinering. Als u een voldoende heeft behaald voor een onderdeel, dan ontvangt u voor dat onderdeel een Associatiecertificaat. Als u alle drie de certificaten heeft behaald, dan ontvangt u van de Associatie voor Examinering het Praktijkdiploma Boekhouden.

Duur

U kunt zich inschrijven voor de cursus in zijn geheel, maar u kunt ook per onderdeel inschrijven. Het aantal lessen per onderdeel staat op het cursusrooster aangegeven. Per onderdeel dient u rekening te houden met drie uur zelfstudie per week.

Vervolgopleiding

Een goede vervolgopleiding is de opleiding Moderne bedrijfsadministratie (MBA), een mbo+-cursus (niveau 5) waarbij u wordt opgeleid voor kaderfuncties op bedrijfsadministratief gebied. Een andere goede aanvulling op Praktijkdiploma boekhouden is de cursus Praktijkdiploma loonadministratie. Indien u beschikt over het certificaat Belastingwetgeving MBA en de twee diploma’s Praktijkdiploma boekhouden en Praktijkdiploma loonadministratie komt u in aanmerking voor het door de Associatie voor Examinering afgegeven Praktijkdiploma houder administratiekantoor.

Informatie en aanmelding

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Ed van Hoolwerff Boekhoudcursussen en vindt plaats bij het Regio College in Zaandam en/of Purmerend. 

Voor meer informatie en aanmelding lees hier verder...

U kunt ook contact opnemen met dhr. van Hoolfwerff: