Examentraining Moderne bedrijfsadministratie (MBA)

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

De cursus bestaat uit vier onderdelen:

• Bedrijfsadministratie niveau 5
• Kostencalculatie niveau 5
• Financiering niveau 5
• Belastingwetgeving niveau 5

Iets voor u?

U heeft voor een van de hierboven genoemde onderdelen al een keer examen gedaan en bent niet geslaagd, en u wilt zich voorbereiden op het eerstkomende examen.
U volgt een zelfstudie voor een van bovenstaande onderdelen en u wilt zich door het volgen van mondelinge lessen voorbereiden op het examen.

Toelating

U heeft al een keer een mondelinge of schriftelijke cursus MBA gevolgd in het door u gekozen onderdeel.
Indien u vragen heeft over de toelating tot de opleiding MBA of als u een studieadvies wilt, dan kunt u contact opnemen met onze cursuscoördinator, de heer E. van Hoolwerff, telefoon 0251 881 275 of 06 30 53 42 88 of e-mail edvanhoolwerff@online.nl (vermeld in uw e-mail het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent).  

Afsluiting

Elk onderdeel wordt afgesloten met een landelijk examen van de Associatie voor Examinering. Als u een voldoende heeft behaald voor alle onderdelen, dan ontvangt u van De Associatie voor Examinering het diploma Moderne Bedrijfsadministratie.

Duur

Het aantal lessen per onderdeel staat op het cursusrooster aangegeven. Per onderdeel dient u rekening te houden met vier uur zelfstudie per week. 

Vervolgopleiding

Indien u in het bezit bent van het volledige MBA-diploma kunt u zich voorlopig inschrijven in het Register Financieel Management (RFM). Voor een definitieve inschrijving is het nodig aanvullende cursussen te volgen. Een definitieve inschrijving geeft u het recht tot het voeren van de titel Rfm® achter uw naam.

MBA-certificaten geven vaak recht op vrijstellingen binnen de propedeutische fase van hbo-opleidingen zoals het Staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie (SPD), Hbo-Accountancy, Hbo-Accountancy Associate degree en Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA).
Een goede vervolgopleiding is Praktijkdiploma loonadministratie (PDL®).

Informatie en aanmelding

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Ed van Hoolwerff Boekhoudcursussen en vindt plaats bij het Regio College in Zaandam en/of Purmerend. 

Voor meer informatie en aanmelding lees hier verder...

U kunt ook contact opnemen met dhr. van Hoolfwerff: