Financieel administratief medewerker

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

De cursus Financieel administratief medewerker is een praktische, functiegerichte opleiding gericht op financieel administratieve kantoorfuncties. U leert in korte tijd de grondbeginselen van het boekhouden en u leert deze kennis toe te passen binnen het computerboekhoudprogramma AccountView. Na deze cursus bent u in staat zelfstandig een eenvoudige administratie te voeren of een ondersteunende functie op een boekhoudkundige afdeling te vervullen zoals medewerker debiteurenadministratie.

De cursus bestaat uit twee onderdelen:

1. Boekhouden

In dit onderdeel wordt de volledige boekingsgang behandeld. U leert de meest voorkomende financiële stukken in de boekhouding te verwerken. We besteden aandacht aan de balans, journaalposten, het grootboek, de kolommenbalans, het rekeningstelsel, dagboeken, de debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, afschrijvingen en omzetbelasting.
Toepassing van het programma AccountView. Aan de orde komen: het geven van basiscommando’s van het programma, het invoeren van boekingen, het controleren van ingevoerde boekingen, het corrigeren van boekingen, het wijzigen van vaste gegevens (zoals het toevoegen van een debiteur of grootboekrekening) en het maken van overzichten.

2. Calculatie

Berekeningen maken op het gebied van goederenhandel, omzetbelasting, afschrijvingen, intrest, vreemde valuta en kostprijsberekening; enige theorie op het gebied van de handel en verzekeringen.

Iets voor u?

U wilt gaan werken als ondersteunend medewerker op een financiële administratie of u wilt zelfstandig een eenvoudige boekhouding gaan bijhouden van bijvoorbeeld uw eigen bedrijf.

Vooropleiding

Om de cursus met succes te kunnen afronden is een niveau vereist dat vergelijkbaar is met mavo/vmbo.

Afsluiting

U wordt opgeleid voor de landelijke examens Basiskennis boekhouden en Basiskennis calculatie. Deze examens wordt afgenomen door de Associatie voor Examinering. Indien u beide diploma’s behaalt komt u in aanmerking voor het Praktijkdiploma Financieel Assistent, uitgereikt door de Associatie voor Examinering.

Voor het bijwonen van de lessen computerboekhouden ontvangt u van ons cursusinstituut een certificaat.

Vervolgopleiding

Deze cursus is een geschikte vooropleiding voor Praktijkdiploma boekhouden (PDB®).

Duur

Het onderdeel Boekhouden bestaat uit ongeveer twaalf lessen van één uur en drie kwartier. U dient voor dit onderdeel rekening te houden met vijf uur zelfstudie per week. De onderdelen Computerboekhouden en Excel bestaan elk uit zes lessen van drie uur waarbij nog enige uren zelfstudie per week komen.

Informatie en aanmelding

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Ed van Hoolwerff Boekhoudcursussen en vindt plaats bij het Regio College in Zaandam en/of Purmerend. 

Voor meer informatie en aanmelding lees hier verder...

U kunt ook contact opnemen met dhr. van Hoolfwerff: