Menu
Meer scholing

Eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV)

 • Een verzorgende vraagt aan een bewoonster hoe het gaat en noteert haar bevindingen.

Werkt u al in de intra- of extramurale zorg als verzorgende? Wilt u zich specialiseren in taken en verantwoordelijkheden rondom zorgcoördinatie en het zorgdragen voor het welzijn van uw cliënten? Dan kunt u doorgroeien naar de functie eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV).

Het Regio College verzorgt een door de zorgbranche erkende opleiding tot eerst verantwoordelijk verzorgende. Het accent ligt op persoonlijke groei in uw werk en verantwoordelijkheid nemen in coördinatie en continuïteit van zorg. U leert ook de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de zorg. De opleiding is ontwikkeld volgens de geldende kwaliteitsnormen en kan eventueel op maat worden ingevuld en in-company worden gegeven.

Als eerst verantwoordelijk verzorgende:

 • coördineert u de zorgverlening aan een aantal cliënten: u zorgt ervoor dat alle zorg die de cliënt krijgt op elkaar is afgestemd en houdt de continuïteit van de zorg in de gaten, uitgaand van de wensen van de cliënt; 
 • bent u voor deze cliënten, hun familie, uw collega’s en andere zorgverleners het aanspreekpunt bij vragen, klachten en problemen;
 • werkt u intensief samen met artsen, fysiotherapeuten en alle overige zorgverleners;
 • kunt u zich goed verplaatsen in de cliënt en zijn of haar situatie.

Wat leert u tijdens deze opleiding?

 • coördineren van de multidisciplinaire zorg en zorgdragen voor de continuïteit van de zorg in overleg met de cliënt, vertegenwoordigers en betrokkenen. Concreet gaat het om taken betreffende het zorgplan, de continuïteit van zorg, het multidisciplinair overleg, overleg met ieder die bij de cliënt betrokken is, een bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen en het daadwerkelijk uitvoeren van zorg.
 • zorgdragen voor het welzijn van de cliënt in zijn of haar woon-/leefklimaat. Centraal staan het doelgericht verzamelen van informatie, het staan voor het belang van de cliënt en deze daarbij ondersteunen, actief werken aan welzijnsactiviteiten en deze afstemmen op de wensen van de cliënt en het cliëntsysteem.

Binnen de opleiding komen de volgende beroepscompetenties aan bod:

 • informatie verzamelen ten behoeve van het zorgleefplan;
 • zorgdragen voor welzijn in woon/leefklimaat;
 • signaleren van problemen en probleemoplossing;
 • zorgvernieuwing en beleid van de instelling(en);
 • loopbaanontwikkeling;
 • professionalisering;
 • het zorgleefplan;
 • multidisciplinair overleg (MDO);
 • coördineren van zorg;
 • bewaken van de continuïteit in de uitvoering van het zorgplan;
 • communicatie en onderhandelen;
 • cliëntgerichte zorgvisie;
 • rapportage en evaluatie van het zorgproces.

Afsluiting

Tijdens het opleidingstraject stel je een portfolio samen. Het portfolio bestaat uit zeven producten die alle competenties van de EVV omvatten. Om voor het diploma EVV in aanmerking te komen moet het portfolio, met daarin de bewijsmaterialen, met een voldoende zijn beoordeeld. De eerste periode wordt afgesloten met een presentatie. De tweede periode, tevens de afsluiting van de opleiding, wordt afgesloten met een panelgesprek.

Toelating

 • u heeft het mbo-diploma Verzorgende-IG niveau 3 of een vergelijkbaar diploma;
 • en u werkt als verzorgende, zorgcoördinator of teamleider bij een zorginstelling.

Op basis van eerder behaalde diploma’s en werkervaring wordt gekeken of u voor vrijstellingen in aanmerking komt.

Startdatum

September en februari (bij een minimum van 15 aanmeldingen)

Duur

± 35 weken waarbinnen 18 lesdagen zijn gepland

Plaats

Purmerend

Kosten

Circa € 1455. Daar komen nog kosten bij voor lesmateriaal.
Voor groepen: prijs op aanvraag.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Brochure gezondheidszorg downloadenBrochure gezondheidszorg downloaden