Menu
Actueel

Nieuws en pers

Winnares techniekprijs

donderdag 17 september 2015
Techniekprijs 2015

Romy van de Berg blij verrast

Afgelopen woensdagavond reikte burgemeester mw. mr. Geke Faber de techniekprijs 2015 uit in het gemeentehuis in Zaandam. De winnares was Romy van de Berg, van de opleiding bouw van het Regio College. Haar winnende opdracht had betrekking op renovatie en restauratie van historische panden. Romy vond de kwaliteit van de project van de andere genomineerden zelf hoog. Dat zij met de hoofdprijs naar huis kon was voor haar onverwacht.

Jan Schouten, voorzitter jury: “Er waren meerdere sterke inzendingen en tevens waren het geheel verschillende projecten, daardoor was het moeilijk om tot een keuze te komen. De jury heeft geoordeeld op basis van criteria die op alle projecten van toepassing zijn. Zij heeft onder andere gekeken naar de eigen inbreng bij de opdrachten, de toegevoegde waarde, zelfstandigheid en heeft gekeken of de aspecten duurzaamheid en milieu zijn meegenomen in de opdracht”.

Romy rondde afgelopen schooljaar haar opleiding Middenkaderfunc-tionaris Bouw af bij het Regio College. Haar stage, waaruit dit winnende project uit naar voren is gekomen, liep ze bij Klein architecten in Wormerveer. Specifiek heeft zij zich bezig gehouden met het inmeten van panden, planning van werkzaamheden, het maken van slooptekeningen en het opstellen van sloopveiligheidsrapporten. Romy is deze maand begonnen met de opleiding Building & Environment aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij vindt dat haar mbo opleiding op niveau 4 goed aansluit op het hbo waar zij naar doorgestroomd is. “Door mijn beroepsopleiding en de gespecialiseerde stage in restauratie, heb ik een voorsprong op anderen”.

De burgemeester wees op het belang van de maakindustrie voor Zaanstad en hield een pleidooi om onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aan te laten sluiten. “We hebben techniek onzichtbaar gemaakt; we verstoppen het te veel en daardoor valt het niet voldoende op. Maar wat als de techniek nu even niet werkt, dan staat alles stil”. Techniek is volgens haar mensenwerk, waar altijd werk in is te vinden. Zij complimenteerde de genomineerden om hun vernuft, creativiteit en vasthoudendheid en vond hen allen winnaars.

De genomineerden, die aanwezig waren, gaven allen een korte toelichting op hun ingediende project. Tim van Maasdam, vertelde dat hij als stuka-door is begonnen, weer na school is gegaan en nu via de stage in het vastgoed terecht is gekomen. Dylan Wildevuur was in zijn stage zelfs als uitvoerder werkzaam en sprak over een “toffe tijd bij het stagebedrijf  met veel verantwoordelijkheid”. Bas Leegwater en Gerard Waaijer zijn samen met de opleiding infra begonnen en werken nu samen.

De techniekprijs is een initiatief van De Maatschappij, een netwerkorga-nisatie die het economisch leven wil bevorderen, en het Regio College. Samen met de gemeente Zaanstad en met financiële ondersteuning van het Honig Laan Fonds, willen zij het belang benadrukken van goed geschoolde en gemotiveerde technische vakmensen. De techniekprijs wordt jaarlijks uitgereikt.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Wij helpen je graag!Wij helpen je graag!ProefstuderenTijdelijk niet mogelijk Proefstuderen