Menu
Actueel

Nieuws en pers

Wetgeving dreigt samenwerking tussen roc’s onmogelijk te maken

donderdag 29 juni 2017

Purmerend - Kwalitatief goed mbo-onderwijs met goede praktijkvoorzieningen in een gezamenlijk schoolgebouw in Purmerend aanbieden. Om dit te realiseren zijn het Horizon College en het Regio College een aantal jaren geleden een samenwerking aangegaan. Met de samenwerking kan een uitgebreid pakket van mbo-opleidingen aangeboden worden, ook voor kwetsbare jongeren die dichtbij huis een (Entree)-opleiding willen volgen. Met de samenwerking wordt tevens voorkomen dat jongeren buiten de regio Purmerend een mbo-opleiding moeten gaan zoeken. Echter, het ministerie van Onderwijs gaat nu ineens niet akkoord met de financiering van een nieuw gezamenlijk schoolgebouw. Wetgeving dreigt de samenwerking tussen het Horizon College en het Regio College onmogelijk te maken.

Alle partijen, inclusief het ministerie van OCW, zijn voorstander van samenwerking. De plannen zijn er dan ook op gericht om het mbo-onderwijs in Purmerend onder te brengen in één nieuw pand. Veertig procent van de ruimte wordt gezamenlijk gebruikt. ‘Er is goed nagedacht over de samenwerking,’ zegt Anja Grootoonk, voorzitter College van Bestuur van het ROC Horizon College. ‘Jongeren verdienen namelijk kwalitatief goed onderwijs. Dat willen wij bieden in een goed geoutilleerd en eigentijds schoolgebouw. Wij huisvesten onze studenten nu in panden die niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen die wij stellen aan ons onderwijs. Een nieuw pand is daarom dringend noodzakelijk.’

Samenwerking al in uitvoering
Sinds 2012 wordt er tussen het Regio College en het Horizon College gewerkt aan een samenwerking in Purmerend. Beide scholen gaven in de periode voorafgaand aan de samenwerking een incompleet en overlappend mbo-opleidingenaanbod aan wat nadelig uitpakte voor de keuzemogelijkheden van jongeren in de regio Waterland. Zo zijn de opleidingsportefeuilles inmiddels verdeeld. Het Regio College verzorgt nu de opleidingen Welzijn, Gezondheidszorg en Entree. Het Horizon College doet dat voor de opleidingen Economie, Handel & Dienstverlening en Sport & Bewegen. De werving van studenten is inmiddels op elkaar afgestemd en ook met het terugdringen van voortijdig schooluitval (vsv) werken beide scholen samen. Wat nog nodig is, is een nieuw gebouw waarin samengewerkt kan worden.

Seinen Purmerend op groen. Seinen Den Haag op rood?

Het bestemmingsplan is goedgekeurd, de omgevingsvergunning is afgegeven en de bouw kan starten. Maar vanuit Den Haag wordt het sein op rood gezet. Voor het nieuw te bouwen pand is een huur-verhuurrelatie ontwikkeld waarbij het Horizon College financiert en bouwt en het Regio College ruimte in het gebouw huurt. Anderhalf jaar geleden is dit door het ministerie van Onderwijs goedgekeurd, maar inmiddels komt het hiervan terug. Wim van Amersfoort, voorzitter College van Bestuur van het Regio College: ‘Het ministerie ziet het Regio College als een private partij die ruimte huurt in een gebouw. Dat is het Regio College niet; het is een school, een publieke instelling. Wij vinden het bizar dat de minister de realisatie van het gebouw nu tegenhoudt op basis van wetgeving.’ Dit betekent dat er verder onderzocht moet worden hoe het nieuwe gebouw toch mogelijk gemaakt kan worden, bijvoorbeeld doordat de minister het gedoogt. Helaas leidt dit alles tot vertraging van de nieuwbouw.

Risico’s afgedekt

Terwijl Den Haag voorstander is van samenwerking tussen roc’s richt de minister nu al haar aandacht op de juridisch financiële kant. Anja Grootoonk zegt daarover: ‘Wij vinden het onbegrijpelijk en teleurstellend dat het nu alleen lijkt te gaan om een vastgoedtransactie. Ons doel is om samen met het Regio College kwalitatief goed onderwijs te bieden in Waterland. Dat is het allerbelangrijkste en alle risico’s die wij kunnen bedenken zijn in overeenkomsten voor de komende veertig jaar afgedekt.’

Heel goed onderwijs

Binnen de afspraken die er nu liggen onderzoekt het ministerie of in deze overeenkomst een toevoeging denkbaar is waardoor de minister de financiering wel goed kan keuren. Een andere onderzoeksrichting die het ministerie suggereert is het opzetten van een BV waarbij de BV eigenaar is van het pand en het Regio College en Horizon College aandeelhouders zijn. ‘Hier zijn wij geen voorstander van. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat twee scholen aandeelhouder in een BV zijn? Waar zijn we dan mee bezig in Nederland? Het Horizon College en het Regio College zijn twee onderwijsinstellingen die gewoon goed onderwijs willen geven. Wij willen geen ingewikkelde BV-constructies,’ stelt Wim van Amersfoort.

‘Desondanks wordt er in Purmerend heel goed onderwijs gegeven,’ voegt Anja Grootoonk toe. ‘Dankzij collega’s die zich meer dan 100% inzetten voor onze studenten. Het kan dan ook niet waar zijn dat de minister deze samenwerking wil belemmeren. Daarom verwachten we dat er een serieuze oplossingsrichting geboden zal worden door het ministerie.’

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding ProefstuderenMeld je aanProefstuderen