Menu
Actueel

Nieuws en pers

Regio College krijgt nieuwe sportzaal

donderdag 16 mei 2013

Het Regio College in Zaandam is van plan om een sportzaal te bouwen tussen de gebouwen Cypressehout 97 en 99. De sportzaal zal, onder andere, gebruikt worden voor de praktijklessen van onze opleidingen sport- en bewegen.

Waarom een nieuwe sportzaal?

De geplande nieuwe sportzaal van het Regio College is, onder andere, bestemd voor de praktijklessen van de opleidingen Sport- en bewegen. De nieuwe zaal zal de huidige sportzaal bij Cypressehout 100 vervangen.

Rekening houden met omgeving

In opdracht van het Regio College is het programma van eisen vastgesteld waaraan het ontwerp moet voldoen. Vanzelfsprekend dient de zaal aan de laatste eisen voor sportonderwijs te voldoen. Daarnaast zijn ook enkele andere eisen opgesteld zoals een materiaalkeuze die in relatie staat tot de bestaande bebouwing en het beperken van de overlast tijdens de bouw. Enige overlast tijdens de bouwwerkzaamheden zal helaas niet te vermijden zijn. Wij vragen om uw begrip hiervoor. Wij zullen trachten de overlast tot een minimum te beperken en omwonenden goed te blijven informeren.

Situatie

De sportzaal is gepland tussen de twee gebouwen van het Regio College, Cypressehout 95-97 en Cypressehout 99. De zaal zal boven de bestaande parkeerplaats worden gebouwd, aansluitend op de huidige loopbrug. Zie schetsen hieronder:

 Regiocollege Krijgt Nieuwe Sportzaal2
Aanzicht noordzijde

Regiocollege Krijgt Nieuwe Sportzaal3
Aanzicht sportzaal zuidzijde

Het ontwerp

Het ontwerp voor de nieuwe sportzaal is gemaakt door Architectenbureau Cepezed uit Delft. De zaal bestaat uit twee afzonderlijk te gebruiken zalen die door middel van een vouwwand met elkaar verbonden kunnen worden. De zaal zal op palen komen te staan van 7 meter hoog zodat eronder geparkeerd kan worden. De zaal zelf zal 7 meter hoog worden, het geheel zal dan 15,5 meter hoog worden inclusief dakconstructie. Het geheel zal bestaan uit een ijzeren constructie bekleed met panelen van aluminium waarop een tekening gemaakt wordt. De zuidzijde zal gedeeltelijk worden voorzien van ramen. Door de gekozen bouwwijze zal de ruwbouw relatief snel gerealiseerd kunnen worden, waarna de afbouw aan de binnenzijde plaats zal vinden.

 

Planning

Binnenkort wordt de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. We hopen deze eind juli te hebben zodat we op 19 augustus met de bouw kunnen starten. De oplevering is gepland in augustus 2014.

  Regiocollege Krijgt Nieuwe Sportzaal4

Aanzicht zuidzijde sportzaal

Nieuwsbrieven

Door middel van nieuwsbrieven en onze website zullen wij de omwonenden, medewerkers en deelnemers tijdens de voorbereidingen en verschillende bouwfasen verder op de hoogte houden. Vragen kunt u stellen via sportzaal@regiocollege.nl.

 

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Wij helpen je graag!Wij helpen je graag!ProefstuderenTijdelijk niet mogelijk Proefstuderen