Menu
Actueel

Nieuws en pers

Publicatie inspectierapport

maandag 4 februari 2019

Het afgelopen half jaar hebben er veel wisselingen plaatsgevonden binnen het bestuur en de Raad van Toezicht van het Regio College. Naar aanleiding hiervan heeft de Onderwijsinspectie een onderzoek uitgevoerd naar het bestuurlijk handelen op het Regio College. We willen u graag informeren over het rapport hiervan, dat op 5 februari verschijnt, en over de maatregelen die we hebben genomen zodat een dergelijke situatie niet meer zal plaatsvinden.

Het Inspectierapport is kritisch over het bestuurlijk handelen binnen het Regio College. Wij nemen de bevindingen van de Inspectie zeer serieus en vinden het heel vervelend dat de situatie binnen het bestuur voor onrust heeft gezorgd. Tegelijk kunnen we samen met de Inspectie constateren dat de situatie gelukkig geen enkele invloed heeft gehad op de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs aan onze studenten.

Inmiddels hebben we de volgende maatregelen genomen om te zorgen voor stabiliteit en om een herhaling van deze situatie te voorkomen. Per 1 januari is een volledig nieuwe Raad van Toezicht aangetreden. Er wordt een nieuw toezichtkader opgesteld, we gaan de samenwerking binnen de organisatie verder verbeteren en de participatie van studenten versterken. Meer informatie over deze maatregelen kunt u vinden in de reactie van het bestuur op het Inspectierapport, dat te vinden is op www.onderwijsinspectie.nl.  

De continuïteit in het College van Bestuur is geborgd en er is sprake van een goede samenwerking binnen het directieteam. We hebben er alle vertrouwen in dat we met elkaar de ingeslagen weg omhoog voortzetten. Onze prioriteit ligt bij goed onderwijs voor onze studenten en een professionele samenwerking met bedrijven en VO-scholen in onze regio. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u terecht bij: Wendy Oorthuis, telefoon 06 153 564 47 of via woorthuis@regiocollege.nl.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Wij helpen je graag!Wij helpen je graag!ProefstuderenTijdelijk niet mogelijk Proefstuderen