Menu
Actueel

Nieuws en pers

Outdoor & adventure bezoekt gemeentehuis Purmerend

vrijdag 18 januari 2013

Op woensdag 16 januari bezochten tweedejaars deelnemers Outdoor & adventure het gemeentehuis. Het bezoek vond plaats in het kader van de lessen Loopbaan en burgerschap.

De deelnemers werden verwelkomd door burgemeester Don Bijl. De burgemeester legde de leerlingen uit hoe een gemeenteraad werkt en wat zijn baan inhoudt. Hierna vertelde een wethouder hoe voorstellen van de oppositie ingediend kunnen worden en waar opgelet wordt bij het aannemen of afwijzen van een voorstel.

Aansluitend werden de deelnemers in twee groepen verdeeld. De ene groep vormde de coalitie en moest het belang van de gemeente voor ogen houden. De andere groep vormde de oppositie. Zij brachten voorstellen in die door de deelnemers van tevoren uitgewerkt waren. De voorstellen werden door beide groepen in hun rol voorbereid. Hierna was het tijd voor het houden van een echte raadsvergadering. De deelnemers mochten op de plaats van de raadsleden zitten en vergaderden volgens de regels van een raadsvergadering. Net als in het echt werd er volgens een voorzitter gesproken. Na twee spreekrondes werd er een stemming gehouden. Van de drie voorstellen is één voorstel aangekomen, de andere twee voorstellen hadden evenveel voor- als tegenstemmen. Het was een leuk en leerzaam bezoek.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding ProefstuderenMeld je aanProefstuderen