Menu
Actueel

Nieuws en pers

Minder voortijdige schoolverlaters bij het Regio College

donderdag 16 januari 2014

Het aantal voortijdige schoolverlaters is in het schooljaar 2012-2013, in vergelijking met het schooljaar daarvoor, bij het Regio College met bijna twintig procent gedaald. Hiermee weet deze instelling voor middelbaar beroepsonderwijs de dalende lijn van de voorgaande jaren door te zetten. Meer deelnemers behalen een diploma. De aanpak om onnodige uitval van leerlingen te voorkomen slaat aan.

Interventies
Er is hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. Het Regio College heeft een steeds effectievere verzuimaanpak waardoor zorgwekkend verzuim tijdiger wordt gesignaleerd en opgepakt. Dit gebeurt samen met de leerling zelf, het Servicecentrum voor zorg, advies en begeleiding van het Regio College en de gemeenten. Ook is er een leerwerkmakelaar aangesteld die een coördinerende rol heeft tussen leerling, opleiding, bedrijf en gemeente. Het structureel opvangen van overbelaste jongeren, in een voorziening die alle dagen open is, draagt tevens bij aan verlaging van de uitval.

Winst te behalen
De daling van het aantal voortijdige schoolverlaters speelt ook bij andere roc’s. Bijna alle mbo-instellingen hebben de uitval verder teruggedrongen. De agglomeratie Amsterdam, waarbinnen ook het Regio College valt, behoort het schooljaar 2012-2013 landelijk tot één van de best presterende regio’s. Dit omdat er ook wat fouten in de meetsystematiek zijn opgelost. Het is nog steeds mogelijk om winst te boeken, maar dit wordt wel jaar op jaar moeilijker. De aanpak om uitval te voorkomen wordt bij het Regio College verder geïntensiveerd waarbij gerichter wordt gekeken naar de uitval per niveau en het onderwijs zelf. Het keuzeproces voor een opleiding wordt intensiever begeleid. Hierbij worden toeleverende vmbo-scholen en ouders betrokken.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Wij helpen je graag!Wij helpen je graag!ProefstuderenTijdelijk niet mogelijk Proefstuderen