Menu
Actueel

Nieuws en pers

Leerklimaat positief bij passend onderwijs Regio College

woensdag 17 mei 2017

Thumbs Up

Studenten ervaren een prettig onderwijsklimaat op school


Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het schoolklimaat bij het passend onderwijs (NT2/ISK en Entree) op roc Regio College door studenten als positief wordt ervaren. Het Regio College weet haar onderwijsdoelstellingen goed te realiseren, ondanks de problematiek van deze specifieke groep leerlingen. De lessen worden positief gewaardeerd, de onderlinge omgang en sfeer zijn goed en de studenten hebben het gevoel dat ze wat leren op school. Het klimaat wordt neergezet door alle medewerkers van de school. Zij blijken dit zeer goed te doen. Het onderzoek onder studenten vond in de maanden maart en april bij NT2/ISK en Entree plaats en werd uitgevoerd door dr. P.H.G. van der Helm, lector bij het Expertisecentrum Jeugd van de Hogeschool Leiden.

Achtergrond

Vanuit de wetenschap is bekend dat een positief leerklimaat in het passend onderwijs een belangrijke voorwaarde is voor herstel van en leren door studenten met een complexe problematiek en leerachterstanden. Een positief leerklimaat zorgt voor stressvermindering, beter kunnen omgaan met trauma’s uit het verleden, vermindering van agressie, empathieontwikkeling, een beter zelfgevoel en identiteitsontwikkeling. Binnen het passend onderwijs is het neerzetten van een positief klimaat niet eenvoudig, omdat studenten vaak hun problemen mee naar school nemen. Dat zorgt vaak voor zowel afname van leermotivatie als voor probleemgedrag. Dit probleemgedrag wordt echter veel minder in een positief klimaat en de motivatie voor leren gaat omhoog.

De medewerkers van het Regio College zijn erg blij met de uitslag van dit onderzoek. Ze doen er alles aan om de standaard hoog te houden en de studenten van zo goed mogelijk (passend) onderwijs te voorzien.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding ProefstuderenMeld je aanProefstuderen