Menu
Actueel

Nieuws en pers

Inspectie positief over het Regio College

maandag 18 december 2017

Op instellingsniveau heeft de Inspectie van het Onderwijs het Regio College met een voldoende beoordeeld. De inspectie heeft in haar vierjaarlijks onderzoek gekeken naar de sturing van het College van Bestuur op onderwijskwaliteit en financieel beheer en heeft daarnaast enkele opleidingen uitgebreid onderzocht. De inspecteurs constateren dat de sturing van het CvB goed is en dat het ook goed zicht heeft op de kwaliteit van de opleidingen. Er wordt geconcludeerd dat er daarom geen vervolgtoezicht op instellingsniveau nodig is. Voor wat betreft de kwaliteit van onderwijs is er voldoende resultaat geboekt en komt er ook geen vervolgonderzoek. Onze aandacht voor studenten wordt bovendien erkend en herkend. De rapporten van de Inspectie van het Onderwijs zijn in december op de website van de inspectie gepubliceerd.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Wij helpen je graag!Wij helpen je graag!ProefstuderenMeld je aanProefstuderen