Menu
Actueel

Nieuws en pers

GGD constateert bij een deelnemer besmetting met tuberculose.

woensdag 9 september 2015

Op vrijdag 4 september ontving het Regio College het bericht dat in de zomervakantie bij een deelnemer tuberculose is vastgesteld. Het gaat hierbij om de zogenaamde open variant. Uit onderzoek door het RIVM is inmiddels komen vast te staan dat het hier om een nieuwe op zichzelf staande tuberculose gaat en dat er geen verband is met de deelnemer van het Regio College eerder dit jaar, waarbij tuberculose is vastgesteld.

Vanzelfsprekend vinden wij dit voor de betrokken deelnemer zeer vervelend. Deze leerling is na de vakantieperiode nog niet op school teruggekeerd en heeft vanaf het moment dat de ziekteverschijnselen zich openbaarden geen contact gehad met andere deelnemers en medewerkers.  Volgens protocol worden klasgenoten en direct betrokken docenten door de GGD getest.

Inmiddels zijn in overleg met de GGD de volgende stappen genomen:

• Na de melding, zijn alle deelnemers die voor de vakantie met de deelnemer les hebben gehad,  geïnformeerd. Het gaat hierbij om een groep van 15 deelnemers, verdeeld over twee lesgroepen. De namen van deze deelnemers zijn doorgegeven aan de GGD. De GGD gaat deze deelnemers oproepen voor een onderzoek begin volgende week.

• De betrokken docenten zijn geïnformeerd. De namen van de docenten zijn doorgegeven aan de GGD. De GGD gaat deze docenten oproepen voor een onderzoek begin volgende week.

• Het stagebedrijf van de betrokken deelnemer is door de GGD zelf geïnformeerd.

Er is  geen reden voor ongerustheid over verdere verspreiding van de ziekte. Deelnemers en medewerkers kunnen gewoon naar school of stage gaan. We kunnen ons echter voorstellen dat deze berichtgeving leidt tot vragen van deelnemers en ouders. Met vragen met betrekking tot tbc kunt u contact opnemen met de GGD te Zaandam, vanaf donderdag a.s. tussen 9:00 en 15:00 bereikbaar op tel. 0900-2545454.

 

 

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding ProefstuderenMeld je aanProefstuderen