Menu
Actueel

Nieuws en pers

GGD constateert bij een deelnemer besmetting gesloten vorm TBC

donderdag 21 mei 2015

Deze week is gebleken dat een deelnemer is besmet met het tuberculose virus. Omdat het een gesloten vorm van TBC betreft, is er geen besmettingsgevaar. De betreffende deelnemer kan enige tijd geleden besmet zijn geraakt tijdens een direct en intensief face to face contact met een andere deelnemer bij de afdeling Zorg en Welzijn met de open vorm van TBC. Over deze besmetting hebben wij eerder bericht. Vanzelfsprekend vinden wij dit voor de betrokkene zeer vervelend.

Dat dit geval van besmetting niet eerder is geconstateerd, komt doordat pas later duidelijk is geworden dat deze persoon direct en intensief face to face contact met de besmettingsbron heeft gehad. De betreffende deelnemer is daarom niet meegenomen in het onderzoek dat de GGD destijds heeft verricht onder andere deelnemers die intensief contact hebben gehad met de besmettingsbron. Bij dit onderzoek zijn geen gevallen van besmetting aangetroffen. Voor de GGD was er op dat moment geen aanleiding om in deze groep verder onderzoek te verrichten. De GGD hanteert in haar aanpak de richtlijnen van het KNCV tuberculosefonds.  

Na het bekend worden van de besmetting deze week, zijn onmiddellijk alle deelnemers die samen met  de geïnfecteerde deelnemer les hebben gehad, geïnformeerd. Het gaat hierbij om een groep van 15 deelnemers, verdeeld over twee lesgroepen. De namen van deze deelnemers zijn doorgegeven aan de GGD. De GGD gaat deze deelnemers voor de zekerheid  oproepen voor een onderzoek, voor zover ze al niet eerder zijn onderzocht.  

Er is  geen reden voor ongerustheid over verspreiding van de besmetting. Deelnemers kunnen gewoon naar school of stage gaan.

Voor vragen die betrekking hebben op het Regio College kan contact worden opgenomen met het Servicecentrum, (075) 681 90 01 of via e-mail servicecentrum@regiocollege.nl.

Voor vragen op medisch gebied kan contact worden opgenomen met de GGD te Zaandam, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 15:00, tel. (075) 651 92 49.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Wij helpen je graag!Wij helpen je graag!ProefstuderenTijdelijk niet mogelijk Proefstuderen