Menu
Actueel

Nieuws en pers

Forse impuls voor opleidingen foodindustrie in de Zaanstreek

dinsdag 2 september 2014

Vergrijzing is een groot probleem voor de foodindustrie in de Zaanstreek. Om de uitstroom van personeel op te vangen en om krapte te voorkomen, hebben het Regio College, de Stichting Food & Proces Tech Campus en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad een investeringsplan opgesteld en hiervoor subsidie gekregen van minister Bussemaker.

Het vinden van goed opgeleid personeel is van groot belang voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de foodindustrie en voor de economie van de regio. Om aan de vraag van gekwalificeerde arbeidskrachten te voldoen moeten meer leerlingen op mbo niveau met een diploma de school verlaten. Maar het aantal leerlingen dat voor een opleiding in de procesindustrie kiest is hiervoor te beperkt. Ook aan het aantal stageplaatsen is een tekort.

In het investeringsplan, waarvoor door de minister ruim vijf ton beschikbaar is gesteld, zijn drie hoofddoelen geformuleerd. Er wordt gebouwd aan een imagoverbetering van de foodsector, met name onder jongeren. Door een pakket aan pr-activiteiten worden jongeren op het vmbo in contact te gebracht met de foodsector. Hiervoor is de samenwerking met Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad essentieel. Als eerste worden er, voor vmbo leerlingen, lessen ontwikkeld. Het opzetten van een opleiding tot proces-operator food voor alle mbo-niveaus met een jaarlijkse instroom van 20-25 deelnemers per niveau in 2017 is een volgende ambitie. Deze voltijds opleidingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van voedselveiligheid, milieu en werktijden. Docenten en praktijkbegeleiders gaan hiervoor specifieke trainingen volgen. De aanvragers gaan voor deze opleiding een praktijkvoor-ziening inrichten voor minderjarige leerlingen. Voor deze onderwijslocatie zijn investeringen in apparatuur zoals vul- en verpakkingsmachines, laboratoriumfaciliteiten, simulatieprogramma’s noodzakelijk.

Een onafhankelijke commissie heeft deze en een groot aantal andere aanvra-gen beoordeeld op criteria als aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, uitvoerbaar-heid en duurzaamheid van het samenwerkingsverband. Van de 33 aanvragen landelijk, zijn er 18 gehonoreerd. De aanvraag van de drie partners is er hier één van. Voorwaarde was, dat de subsidie van de minister door regionale overheden wordt aangevuld met een miljoen euro cofinanciering. Een deel daarvan is afkomstig van de Stichting Food & Proces Tech Campus (FPTC). De stichting FPTC is een samenwerkingsverband dat in 2014 is opgericht en vertegenwoordigt 16 bedrijven. Andere financierende organisaties zijn: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad, Regio College, Gemeente Zaanstad, Stadsregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland.

De toegekende subsidie is de eerste tranche van het Regionaal investerings-fonds mbo. De minister van OCW kondigde het fonds vorig jaar aan als onder-deel van het Techniekpact. Het investeringsfonds moet mbo-scholen en bedrijfsleven stimuleren samen in en met de regio te investeren in onderwijs waar studenten leren werken met moderne materialen en technieken op school, zodat zij beter worden voorbereid op de toekomstige praktijk.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Wij helpen je graag!Wij helpen je graag!ProefstuderenTijdelijk niet mogelijk tot 6 aprilProefstuderen