Menu
Actueel

Nieuws en pers

Deelnemersraad Regio College ontvangt keurmerk JOB

vrijdag 17 januari 2014

Deelnemersraad Regio College ontvangt keurmerk JOB

Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), de landelijke belangen-vereniging voor mbo-studenten, heeft 17 januari het medezeggenschaps-keurmerk 'Jij beslist mee!' uitgereikt aan de deelnemersraad van het Regio College. "Binnen het Regio College heeft medezeggenschap een goed fundament, met steun van het bestuur," aldus JOB.

De deelnemersraad bestaat uit acht leerlingen die samen de circa 6000 deelnemers van het Regio College vertegenwoordigen. Via de deelnemersraad kunnen zij meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. JOB deelt een keurmerk uit aan mbo-scholen die hun deelnemersraad goed faciliteren en serieus omgaan met de medezeggenschap van hun studenten. Daarnaast is ook de begeleiding vanuit de organisatie een belangrijk criterium voor het toekennen van het keurmerk.

Jarno van den Heuvel, vicevoorzitter JOB, overhandigde het keurmerk aan Amber van der Meulen, voorzitter van de deelnemersraad. Dit gebeurde in aanwezigheid van de deelnemersraad, het College van Bestuur (CvB), een afgevaardigde van de ondernemingsraad en de begeleidend docent.

Voor Amber bevestigt het keurmerk dat deelnemers bij het Regio College serieus worden genomen. “Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat je als leerling vertegenwoordigd wordt. En wij hebben echt wat te zeggen. Het CvB neemt ons serieus als gesprekspartner en steunt ons waar mogelijk. Ze zijn open en transparant. Ik vind het mooi dat we nu niet alleen aan onze eigen toekomst werken, maar ook aan die van de leerlingen die na ons komen.”

Wim van Amersfoort, voorzitter CvB, geeft aan medezeggenschap van deelnemers vanzelfsprekend te vinden. “Als Regio College hebben wij belang bij een goed functionerende deelnemersraad, die hebben we ook nodig.”

Het keurmerk komt te hangen op alle locaties van het Regio College zodat zowel huidige als toekomstige deelnemers meteen zien dat het Regio College een school is waar deelnemers serieus worden genomen.

Op de foto van links naar rechts: Melissa Daas, Marleen Langenberg, Kimberley van Breemen, Amber van der Meulen, Jarno van de Heuvel (JOB), Wim van Amersfoort en Dorien Nelisse (CvB0, en Stefan van Weerden.

Meld je aan Stel een vraag Vind je opleiding Wij helpen je graag!Wij helpen je graag!ProefstuderenTijdelijk niet mogelijk Proefstuderen