De beroepsbegeleidende leerweg (BBL)  is een combinatie van leren en werken, waarbij de deelnemer in dienst is van een bedrijf en daarnaast een opleiding volgt. Het praktijkdeel van deze leerweg beslaat zestig tot tachtig procent van de studieduur. Deelnemers gaan meestal enkele dagdelen per week (overdag of ’s avonds) naar school voor hun opleiding.

Afdrachtvermindering onderwijs
Hebt u als werkgever een werknemer of leerling in dienst die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg op grond van een leer-/werkovereenkomst tussen u, de werknemer en de onderwijsinstelling? Dan hebt u recht op de afdrachtvermindering onderwijs.